fbpx
Facebook
Instagram
My Cart
0.00
Podpora z EPFRV

Bez názvuEurópsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Názov projektu: Výstavba ovocných sadov jabloní FRUCTOP, s.r.o.

Opis projektu: Výstavba ovocných sadov jabloní v troch etapách a štyroch blokoch – blok A (Starý sad – 11,90 ha), blok B1 a B2 (Starý sad – 11,30 ha), blok C (Nový sad – 7,00 ha), blok D (Žapov – 9,387 ha).
Celková výmera stavby: 39,587 ha.
Odrodová skladba: Gala, Golden Delicious, Jonagold, Braeburn, Fuji.
Doteraz zrealizované: Blok B1 a B2 – I. etapa (Starý sad) a Blok A – II. etapa (Starý sad).

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041TN060027

Dodatok č.1

Close
Compare