Predajne

Ostratice
FRUCTOP s.r.o.
956 34 Ostratice 144
tel. 0903 767 191
Návojovce
FRUCTOP s.r.o.
958 04 Trenčianska cesta 201/42, Partizánske
tel. 0902 982 120
Topoľčany
FRUCTOP s.r.o
955 01 Sv.Cyrila a sv.Metoda 224/8
tel. 0902 982 108
Banská Bystrica
FRUCTOP s.r.o
974 05 29. augusta 3
tel. 0911 973 389
Trenčín
FRUCTOP s.r.o.
911 08 Gen. Svobodu 6070
tel. 0902 982 112
Žilina
FRUCTOP s.r.o.
010 07 Living Centrum, Prielohy 1012/1C
tel. 0911 677 578
Prievidza
FRUCTOP s.r.o.
971 01 Za depom 1748
tel. 0902 982 113