Predajne

Ostratice
FRUCTOP s.r.o.
956 34 Ostratice 144

Návojovce
FRUCTOP s.r.o.
958 04 Trenčianska cesta 201/42, Partizánske

Banská Bystrica
FRUCTOP s.r.o
974 05 29. augusta 3

Trenčín
FRUCTOP s.r.o.
911 08 Gen. Svobodu 6070

Žilina
FRUCTOP s.r.o.
010 07 Living Centrum, Prielohy 1012/1C

Prievidza
FRUCTOP s.r.o.
971 01 Za depom 1748